تبلیغات
فداییان سید علی - دلنوشته های یک بسیجی بیقرار...(1)

فداییان سید علی
 
تاریخ ارادت ما به سید علی،تا نفس هست اعتبار دارد
بسم الله النور
همه ی محل میگویند:خروس همسایه بی محل است.
بی محل میخواند...دیشب که بی خواب شده بودم،هنگام آواز خروس در نیمه شب سرکی در خانه ی همسایه کشیدم.
از صدای تسبیح وقنوت وسجود صاحب خانه فهمیدم...

خروس بی محل نمیخواند،ما بی محل میخوابیم...
گفتم این شرط آدمیت نیست/مرغ تسبیح گوی ومن خاموش
نوشته ی دوست گلم:خانوم سمیرا مددی
نحن صامدون/یاعلی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 10 مهر 1393 توسط فدایی سید علی