تبلیغات
فداییان سید علی - خونه باید بهشت باشه...

فداییان سید علی
 
تاریخ ارادت ما به سید علی،تا نفس هست اعتبار دارد
بسم الله...
بهشت خونه ای که...
وقتی صدای اذان توش بلند میشه آقای خونه هر جا باشه خانوم خونه رو صدا بزنه و بگه:
خانوم!کحایی که عشقمون منتظره...وبرای نماز آماده بشن...

بهشت خونه ای که...
وقت نماز خانم خونه به آقاش اقتدا کنه وبعد از نماز آقا با بند انگشت خانومش ذکر بگه...

بهشت خونه ای که...
خانومش همیشه لباسای خوشگل بپوشه،عطر خوب بزنه* فقط*برای آقاش..

بهشت خونه ای که...
وقتی مهمون میاد پذیرایی پای آقای خونه باشه،چون پذیرایی با چادر برای خانوم سخته!...

خونه ای که ...
واسه هر چیزی نظر همو بپرسن
هرشب جمعه با هم راهی هیئت یا گلزار شهدا شن...

بهشت خونه ای که دو نفر عاشق هم باشن
و باهم عاشق خدا...

خدایا همسری نصیبمان کن که ایمانم را تقویت سازد
ومرا به تو نزدیک سازد...
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 خرداد 1394 توسط فدایی سید علی