تبلیغات
فداییان سید علی - دیگر غیبت نکنیم...

فداییان سید علی
 
تاریخ ارادت ما به سید علی،تا نفس هست اعتبار دارد
شخصی شنید که غیبتش را کرده اند
کت و شلوار و شیرینی خرید و به عنوان چشم روشنی برای غیبت کننده فرستاد...
شخص غیبت کننده پرسید:چرا به من چشم روشنی داده ای؟
گفت:شما چهل روز تمامی نماز و روزه و عباداتت را به من دادی و من به جایش این هدیه هارا برای شما فرستادم!

:::بعضی گناهان مانند غیبت تمامی حسنات و کارهای نیک انسان را از بین میبرد:::

«آیت الله مجتهدی تهرانی»
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 دی 1393 توسط مجنون المهدی